We use cookies

We use third-party cookies in order to improve your site experience and deliver personalised content. By using Swag, you agree to our terms.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Case Study

MaxGaming

Maximerad digital framgång för MaxGaming
Summary

Ökad omsättning via annonsering på Meta och TikTok

Genom innovativa kampanjer på betalda plattformar, specifikt Meta och TikTok, har Blue Hands introducerat MaxGamings e-handel över flera marknader och ökat deras omsättning, samtidigt som vi bidragit med sänkt kostnad per köp.

+

900

%

Ökad ROAS

+

500

%

Ökad POAS

55

%

Lägre kostnad per köp

Om MaxGaming

MaxGaming är en e-handelsaktör inom gaming och esport, som erbjuder ett brett utbud av spelrelaterade produkter. Deras sortiment inkluderar allt från gamingmöss och headset till smarta hem-tillbehör och kläder.

A blue hand holding something from behind.A blue hand holding something from behind.
a confused blue hand standing at the bottom of a mountain wondering how it will get up.
Challenge

Framgångsrik marknadsetablering

MaxGamings främsta utmaning var att framgångsrikt etablera sig på den finska marknaden samtidigt som de strävade efter att förbättra avkastningen och spårbarheten på samtliga marknader där de var verksamma. Att nå en ny marknad och samtidigt optimera resultat och spårbarhet på befintliga marknader krävde en strategi som var både fokuserad och målinriktad.

How

Framgång på Meta och TikTok

Vårt samarbete tog avstamp i att vi skapade assets och content i form av videor till deras sociala mediekampanjer. Detta ledde till ett långt samarbete där Blue Hands nu hanterar MaxGaming olika marknadsföringsinsatser på Meta och TikTok.

Under de senaste åren har vår mest omfattande insats varit under Black Week. Blue Hands har arbetat med att strategiskt stödja och hantera olika aspekter av deras Black Week-kampanjer för att maximera resultat och effektivitet.

Nedan är en lista över tjänster vi har tillhandahållit:

  • Dynamic Product Ads: Implementering av dynamiska produktannonser för att visa relevanta produkter.
  • Marknadssegmentering: Anpassning av innehåll baserat på specifika målgrupper.
  • Spårbarhetsförbättringar: Förstärkt förmåga att följa kundresan och konverteringar.
  • Budgethantering: Effektiv omfördelning och ökning av spenderingar.
  • Contentcustomization: Skräddarsytt innehåll för att matcha produktutbudet.
  • Kategoriinriktning: Fokusering på specifika produktkategorier för riktad marknadsföring.
  • Målgruppskategorisering: Detaljerad målgruppsanalys för att nå relevanta konsumenter.
A blue hand holding a lightbulb.
Strategy

Optimerad marknadsföring

Vi implementerade en produktfokuserad reklamstrategi genom att nyttja detaljerad produktdata för att skapa annonser som var relevanta och lockade målgruppen. Genom en datadriven målgruppsanalys identifierade vi kärnmålgrupperna genom noggrann dataanalys, vilket möjliggjorde mer precisa och effektiva riktade kampanjer.

För att möta varje marknads unika krav tillämpade vi anpassade strategier inom multimarknadsexpansionen. Det innebar att vi skräddarsydde vår strategi för varje specifik marknad, vilket resulterade i en målinriktad och effektiv närvaro.Budgetoptimering var kärnan i vår strategi, och vi lade stor vikt vid smart allokering av resurser för att uppnå maximal effektivitet.

Genom att noggrant övervaka och optimera våra kampanjer säkerställde vi att varje investerad krona gav optimal avkastning och bästa möjliga resultat.

Blue Hands har varit en game changer för oss! Deras professionella team har ökat vår försäljning och öppnat nya marknader på ett enkelt och smidigt sätt. Grymt jobbat!

Niclas Gozzi
Marketing Manager
-
MaxGaming
Results

Resultatdriven anpassning av marknadsföring

Blue Hands fokuserade på att skräddarsy strategin för att möta MaxGamings unika behov och mål. Det inkluderade identifiering av rätt kanaler, målgruppsanpassning och bestämning av nyckelmeddelanden för att maximera effekten.

För att öka engagemanget och framhäva produkterna skapade vi unikt och engagerande innehåll för varje produktkategori. Genom att anpassa innehållet efter målgruppens intressen och preferenser kunde vi skapa en stark koppling mellan varumärket och konsumenterna.

Resultatanalys var en kontinuerlig process där vi utvärderade kampanjprestanda och justerade vår strategi baserat på prestandadata. Genom att noggrant analysera resultaten kunde vi identifiera framgångsfaktorer och områden för förbättring, vilket möjliggjorde en dynamisk och anpassningsbar marknadsföringsstrategi.

A blue hand holding some statistics.