We use cookies

We use third-party cookies in order to improve your site experience and deliver personalised content. By using Swag, you agree to our terms.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Case Study

Arla

Framgångsrik digital transformation för Arlas rekrytering
Summary

Förbättrad digital närvaro och succé i rekryteringskampanjer

Genom att implementera och skräddarsy en digital närvaro som lockar och engagerar potentiella talanger har Blue Hands Digital lyckats skapa en stark onlineprofil för Arla. Detta inkluderade närvaro på sociala medieplattformar och implementering av digitala marknadsföringsstrategier. Resultatet av dessa insatser var bland annat ökad synlighet för önskvärda kandidater inom rekrytering och en positiv förstärkning av Arlas arbetsgivarvarumärke.

+

32

%

Ökade ansökningar

1200000

Antal visningar

+

200

%

Högre engagemangsgrad

Om Arla

Arla, en ledande aktör inom mejeriprodukter, är känt för sitt engagemang i hållbarhet och innovation, vilket speglas i deras employer branding och rekryteringsstrategier som Blue Hands varit med och förstärkt.

A blue hand holding something from behind.A blue hand holding something from behind.
a confused blue hand standing at the bottom of a mountain wondering how it will get up.
Challenge

Framgångsrik rekrytering via digital annonsering

Blue Hands Digital mötte Arlas utmaning gällande att attrahera högkvalitativa kandidater till deras program i en konkurrensutsatt och digital rekryteringsmiljö. Genom att förstå de specifika behoven och målen för Arlas rekryteringsstrategi skapade vi en skräddarsydd digital närvaro för att maximera attraktionskraften och konkurrenskraften på arbetsmarknaden.

How

Strategisk målgruppsanalys och varumärkesstärkande content

Inledningsvis genomförde Blue Hands en noggrann målgruppsanalys för Arla, vilket ledde till en djupgående identifiering och segmentering av deras målgrupper. Genom denna strategiska grundval kunde vi skräddarsy våra marknadsinsatser för att passa exakt de behov och preferenser som dessa målgrupper hade. Detta, parallelt med att kontinuerligt optimera kampanjerna ledde till maximal effekt.

Därtill har vårt skapande av content varit en nyckelkomponent för att stärka Arlas varumärkesidentitet. Genom att skapa engagerande och varumärkesstärkande innehåll har vi bidragit till att bygga en stark koppling mellan Arla och deras målgrupper.

 • Målgruppsanalys: Identifiering och segmentering av målgrupper.
 • Content-utveckling: Skapande av engagerande och varumärkesstärkande innehåll.
 • OptimeradeMeta-kampanjer: Anpassning och genomförande av Meta-annonser.
 • Data-driven Tracking: Uppföljning och analysering av användarbeteende.
 • Rapportering: Överskådlig och insiktsfull dataanalys.
 • Kontinuerlig Optimering: Löpande förbättringar baserade på prestandadata.
A blue hand holding a lightbulb.
Strategy

En dynamisk strategi för ökad varumärkesnärvaro

Vår retargeting-strategi har möjliggjorde en kontinuerlig närvaro och påminnelse om Arlas varumärke för relevant målgrupp. Genom noggrann målgruppsidentifiering siktade vi på precision för att hitta de rätta kandidaterna och maximera effekten av våra insatser.

Data-driven beslutsfattande har varit en central del av vår strategi. Genom att använda insikter och analyser av användardata har vi kunnat anpassa kampanjstrategin längst vägen. Denna metodik möjliggjorde en dynamisk och anpassningsbar strategi som svarar på aktuella trender och kundbeteenden.

 • Retargeting: Återanslutning till tidigare engagerade individer.
 • Målgruppsidentifiering: Precision i att hitta rätt kandidater.
 • ContentTesting: Experiment med olika innehållsformat.
 • Flerkanalsstrategi: Användning av olika plattformar för maximal räckvidd.
 • Data-driven Beslutsfattande: Användning av insikter för att styra kampanjstrategier.

Blue Hands är vår oslagbara partner för rekryteringsmarknadsföring! Deras kostnadseffektiva Meta-kampanjer har hjälpt öka ansökningarna avsevärt. De är dessutom oerhört snabba och effektiva!

Jakob Gazelius
Employer Branding Head
-
Arla
Results

En explosiv tillväxt av ansökningar med över +300%

Efter noggrann strategiutveckling startade kreativ konceptualisering, där engagerande kampanjer designades och utvecklades för att inte bara informera utan också involvera målgruppen. Resultatet var kampanjer som inte bara fångade uppmärksamheten utan också skapade en stark koppling mellan Arla och potentiella kandidater.

Konsekvent optimering ledde till mätbara framsteg:

 • En ökning med över 300% av antalet ansökningar, vilket tydligt indikerar en ökad efterfrågan och intresse för Arlas produkter.
 • En imponerande totalt antal visningar på 1,200,000, vilket starkt indikerar kampanjernas omfattande exponering och räckvidd.
 • En ökning med över 500% i engagemangsgrad, vilket tyder på en mycket positiv respons och interaktion från målgruppen.

Dessa betydande framgångar har inte bara resulterat i en markant stärkning av Arlas varumärke, utan har också kraftigt förstärkt deras position på marknaden, särskilt när det gäller rekrytering.

A blue hand holding some statistics.